Tờ gấp pháp luật phổ biến Luật Cảnh sát cơ động

22/11/2022
Lượt xem: 1484
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 07 Tờ gấp pháp luật phổ biến quy định của Luật Cảnh sát cơ động.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm