Thái Nguyên: Hội nghị lấy ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV

04/10/2023
Lượt xem: 301
Ngày 03/10/2023, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khoá XV, tại kỳ họp thứ 6.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

 

Các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cùng các ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu.
Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo, thông tin sự cần thiết ban hành 03 Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tham gia thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí đánh giá, việc ban hành, sửa đổi 03 dự thảo Luật là cần thiết và phù hợp với thực tiễn; góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu.
Đồng chí Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu cũng đánh giá cao về sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các dự thảo Luật của Bộ Công an trước khi tham mưu Chính phủ trình Quốc hội; đồng thời đóng góp một số ý kiến như: Đề nghị sửa đổi, bổ sung khái niệm “người gốc Việt Nam” tại dự thảo Luật Căn cước để thống nhất với Luật Quốc tịch; cần có giới hạn độ tuổi tối đa đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện cấu trúc, bố cục các dự thảo Luật đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi; sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đảm bảo tính thống nhất làm căn cứ khi các Luật có hiệu lực thi hành.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị đã có gần 50 ý kiến phát biểu và ý kiến tham gia bằng văn bản đóng góp ý kiến vào 3 dự thảo Luật. Đây là những căn cứ quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu.

Thu Hoài - Thành Luân
Tìm kiếm