Vĩnh Long: Hội thảo về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV

13/10/2023
Ngày 13/10/2023, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì Hội thảo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an 8 huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự Hội thảo. 


Tham dự Hội thảo có 350 đại biểu là Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các sở, ban, ngành...

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của 2 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
Tại Hội thảo, có 7 ý kiến phát biểu và 21 ý kiến tham gia bằng văn bản đóng góp vào 2 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Hội thảo có 7 ý kiến phát biểu và 21 ý kiến tham gia bằng văn bản nhất trí việc ban hành 2 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.


Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí việc ban hành, sửa đổi 2 dự án Luật là cần thiết và phù hợp với thực tiễn; góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tổng hợp để báo cáo Bộ Công an. 

Thanh Thảo – Hoàng Thân - Lê Hòa
Tìm kiếm