Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

16/02/2023
Chiều ngày 16/02/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp, công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.


Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Công an…

Việc xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) rất quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đề ra liên quan đến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; giúp phát huy giá trị, tiện ích thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 và 04 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2022.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi).


Tại phiên họp các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Trưởng ban soạn thảo; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Trưởng ban soạn thảo; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Trưởng ban soạn thảo; Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an là Tổ trưởng Tổ biên tập dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) gồm 07 chương 45 điều. Theo đó, Chương I Quy định chung; Chương II quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; Chương III quy định về Thẻ Căn cước công dân; Chương IV quy định về Cấp, quản lý căn cước công dân điện tử gồm 04 điều (từ Điều 31 đến Điều 34), quy định về: Căn cước công dân điện tử; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử của công dân; kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử; sử dụng Căn cước công dân điện tử.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp.


Tham gia ý kiến tại phiên họp, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung phân tích một số nội dung nhằm hoàn thiện hơn đối với dự thảo Luật như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân liên quan đến căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; các quy định về thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và việc kết nối, chia sẻ, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin trong 02 cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, các quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, Căn cước công dân điện tử; các quy định về việc quản lý đối với người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam cũng là những nội dung được các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá tại phiên họp...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) là phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, phù hợp với công cuộc chuyển đổi số, đúng với chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ những quy định trong dự thảo Luật.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận phiên họp.


Đối với các đại biểu tham gia ý kiến bằng văn bản đề nghị sớm gửi về để Ban soạn thảo, Tổ biên tập kịp thời tiếp thu, tập hợp, giải trình và xây dựng hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật đúng tiến độ đề ra phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

 

Lan Anh
Tìm kiếm