• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/07/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc