• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/11/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc