• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Xem chi tiết tại tệp đính kèm.

Thuộc tính văn bản
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân.
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/02/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/04/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc