• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/01/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 19/03/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc