• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xem nội dung chi tiết tại tệp tin đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/05/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/06/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc