Bảo đảm Đề án 06 thiết thực, hiệu quả, vì nước, vì dân

09/08/2022
Lượt xem: 829
Đó là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) sáng 09/8/2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực đồng hành, tham gia có hiệu quả của các doanh nghiệp công nghệ; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

"Trong đó, phải kể đến sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, sự quyết liệt, sâu sát của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, nhất là đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc rất tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả, luôn luôn truyền năng lượng tích cực cho các bộ, ngành, địa phương" - Thủ tướng biểu dương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho triển khai Đề án 06 nói riêng và công tác chuyển đổi số quốc gia nói chung. Một số hạn chế về thể chế, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao; hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều bộ, ngành, địa phương thiếu đồng bộ, chưa được nâng cấp, không bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Nhân lực phục vụ chuyển đổi số quốc gia nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng chưa đáp ứng được nhu cầu. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu còn hạn chế, bất cập...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra các câu hỏi cần trả lời về kết quả đạt được của Đề án 06.

 

Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, tồn tại và mong các bộ, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn vì "kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước, nhiều nhiệm vụ đầu tư cần xem xét, quyết định sớm". "Việc triển khai chuyển đổi số nói chung, trong đó có Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng nhưng phức tạp, có hiệu quả lâu dài; có khó khăn, thách thức và cả lực cản, nhưng chúng ta cần đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để vừa triển khai các nhiệm vụ trước mắt, cấp bách, vừa hướng tới mục tiêu lâu dài, để tránh lãng phí nguồn lực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân; triển khai một cách hợp lòng dân để người dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, tham gia tích cực.

Thực hiện phương châm "Đúng, đủ, sạch, sống" trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, song phải thể hiện tính thuận lợi, công khai, minh bạch, tạo đồng thuận xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn. Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần quyết liệt vào cuộc, cầu toàn nhưng không nóng vội, chắc chắn, thận trọng nhưng kịp thời, hiệu quả. "Chuyển đổi số quốc gia là việc rất lớn, chiến lược nhưng phải bằng những việc làm cụ thể, không chung chung được", Thủ tướng nói và đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp phải xác định triển khai chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện Đề án, tạo sự lan tỏa trong cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự vào cuộc ủng hộ của người dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Khẳng định Đề án 06 là đề án của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp, do Bộ Công an chủ trì làm nòng cốt, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, địa phương triển khai, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, tất cả phải hướng đến mục tiêu là lợi ích chung của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu sớm xây dựng hệ thống giám sát theo dõi, đánh giá việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đôn đốc trong quá trình triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số quốc gia nói chung, Đề án 06 nói riêng.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; trước hết, quán triệt và vận động đến từng đảng viên, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang tại địa phương thực hiện và vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện, với phương châm "cán bộ đi trước, làng nước theo sau".

Về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu nêu trên, nhất là trên các lĩnh vực: Thanh toán không dùng tiền mặt; xác thực tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp các thông tin trên thẻ căn cước và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân... Trong đó, phải giải quyết sớm dứt điểm một số việc như bảo đảm tài khoản điện thoại chính chủ, làm sạch sim rác; tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch qua tài khoản...


Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bên lề Hội nghị.

 

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, đề nghị Bộ Công an nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều phối dữ liệu dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động các nguồn lực và khai thác nguồn lực từ dữ liệu; tăng cường hợp tác quốc tế; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng...

"Đề án 06 là việc lớn của đất nước, là việc phục vụ nhân dân, nên cần thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động, thực sự làm vì nước, vì dân, tránh hình thức, "đao to búa lớn" nhưng không mang lại hiệu quả. Chúng ta cùng nâng cao nhận thức, biến thành hành động, lan tỏa trong nhân dân...", Thủ tướng nhấn mạnh thêm.

 

VNEID là ứng dụng công dân số quốc gia


Hội nghị chính thức công bố VNEID là ứng dụng công dân số quốc gia. Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có lộ trình để đưa các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng này, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân luôn tin tưởng, sử dụng. Thông qua VNEID, cho phép người dân cập nhật thêm các thông tin cá nhân lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như trình độ học vấn, quan hệ họ hàng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiêm chủng, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, viễn thông, công chức, viên chức, đảng viên…


Phấn đấu đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ có khoảng 3-5 triệu người dân sử dụng VNEID, với tốc độ tăng ít nhất 5% mỗi tháng; cung cấp 8-10 tiện ích nghiệp vụ ngành Công an như tố giác tội phạm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng…; cung cấp 8-10 tiện ích cho người dân như định danh, xác thực người dân, dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, di chuyển nội địa, dịch vụ tiện ích cho nhóm đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, người có công, người dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn tiếp cận công nghệ thông tin…

 

Quỳnh Vinh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website