Từ khóa tìm kiếm

Để tìm kiếm chính xác cụm từ, quý vị hãy đặt dấu ngoặc kép vào các cụm từ. Ví dụ "Bộ công an"

Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa B��� N���i v��� Li��n bang Nga.

Công bố dạng thức, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

21/04/2023

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN Dùng vôn kế tưởng mắc vào hai đầu L. Khi L = L 1 thì số chỉ vôn kế là U 1 , độ lệch pha của u và i là φ 1 và mạch AB tiêu thụ công suất là P 1

Liên kết cùng ngành