Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

01/04/2024
Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với cá nhân sau:

Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trung tướng Cao Minh Nhạn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website