Lãnh đạo Bộ Công an truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng tại lớp bồi dưỡng cho cục trưởng, giám đốc và tương đương năm 2024

30/03/2024
Nhiều nội dung quan trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp quán triệt, giảng dạy tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2024.

Từ ngày 20/3 - 28/3/2024, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương năm 2024. Theo chương trình bồi dưỡng, học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 09 chuyên đề và báo cáo thực tế về những vấn đề chính trị, pháp luật, thời sự quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác công an của Công an các đơn vị, địa phương.. Các chuyên đề báo cáo thực tế đều do báo cáo viên là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị; Uỷ viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Công an và các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực trực tiếp giảng dạy.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.
Bộ trưởng Tô Lâm truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.


Ngay sau Lễ khai giảng ngày 20/3/2024, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề: “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” cho học viên lớp bồi dưỡng. Bài giảng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng, giúp cho học viên nhận thức sâu sắc và lĩnh hội đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi và thành công Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.


Ngày 21/3/2024, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề “Xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia nhận diện tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh”. Việc nghiên cứu, học tập và quán triệt nội dung bài giảng giúp học viên lớp học nhận thức sâu sắc hơn về Đề án 06 của Chính phủ, củng cố thêm cơ sở khoa học trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác công an, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.


Ngày 25/3/2024, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp giảng dạy tới lớp học chuyên đề “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự ở nước ta hiện nay”. Trong bài giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã truyền đạt tới học viên các vấn đề như cơ sở chính trị, pháp lý và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự ở nước ta hiện nay; các chương trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự và nhiệm vụ của cục trưởng, giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2030. Qua đó giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng, thống nhất trong nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên Lớp bồi dưỡng.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên Lớp bồi dưỡng.


Ngày 27/3/2024, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã giảng dạy chuyên đề “Đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị”.

Trong bài giảng, đồng chí Thứ trưởng đã đi sâu phân tích tới các vấn đề như: thực trạng nguồn lực, tài chính phân bổ ngân sách; cơ sở vật chất; trang bị, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân tư trang của lực lượng CAND và các đề án, dự án của ngành Công an. Bài giảng giúp học viên lớp học nhận thức sâu sắc hơn về công tác hậu cần, kỹ thuật; từ đó liên hệ thực tiễn với đơn vị đang công tác để có định hướng phát triển về xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân trong thời gian tới đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị…

Học viên Lớp bồi dưỡng tham gia học tập chuyên đề.
Học viên Lớp bồi dưỡng tham gia học tập chuyên đề.


Sau 07 ngày học tập, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Các chuyên đề trong chương trình lớp bồi dưỡng là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Sự thành công của lớp bồi dưỡng một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Học viện trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website