Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND giai đoạn 2011-2015

21/11/2011
Ngày 04/11/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 14/Ct-BCA về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND giai đoạn 2011-2015, nội dung cụ thể như sau:

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website