Thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ, Công an tỉnh Đắk Lắk

30/11/2011
Ngày 23/11/2011, Bộ Công an đã ban hành Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ - trụ sở chính tại Số 21 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác, chiến đấu của Công an tỉnh Đắk Lắk và tham gia vào thị trường theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ gồm các bộ phận: Văn phòng Trung tâm (kế hoạch, văn thư, thủ kho, thủ quỹ); Tổ kinh doanh, nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và đào tạo; Tổ Thi công, sửa chữa, bảo trì, sản xuất.
 
Ngoài 05 chức danh thuộc biên chế Công an: Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm, Kế toán trưởng, Thủ kho kiêm thủ quỹ, Văn thư; các chức danh khác thuộc Trung tâm thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật./.
 
Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website