Công an Bạc Liêu triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

07/12/2022
Lượt xem: 734
Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động cụ thể hóa và triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác công an.

Quán triệt chủ trương, quan điểm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Công an tỉnh luôn thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và triển khai nhiều giải pháp mang hiệu thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương. Đặc biệt, trong năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đến cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Cụ thể, năm 2022, Công an tỉnh đề ra giải pháp trọng tâm, đột phá là “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo, chỉ huy các cấp thi đua, cống hiến”, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu trong sạch, vững mạnh. Từ đó, cán bộ đảng viên, chiến sĩ Công an tỉnh ngày càng thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần chiến đấu là những nhân tố quyết định thực hiện tốt các mặt công tác công an, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an các cấp trong tỉnh đã chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để bị động bất ngờ, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 01 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

 

Trong công tác cán bộ, Công an tỉnh không ngừng đổi mới về tư duy, tư tưởng chỉ đạo, từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế về công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. Quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cấp Công an, phát huy năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy. Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện, quyết liệt Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tập trung triển khai bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, qua đó tổ chức bộ máy Công an tỉnh không ngừng hoàn thiện theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh. Nhất là tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Tập trung các nguồn lực hoàn thành xây dựng Công an xã chính quy, tạo hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Tính đến nay hệ thống tổ chức bộ máy Công an các cấp trong tỉnh về cơ bản đã được sắp xếp, kiện toàn bảo đảm yêu cầu tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả. Trong đó, đã giảm bớt đơn vị đầu mối cấp phòng và đơn vị đầu mối cấp đội trực thuộc cấp phòng. Đối với Công an cấp huyện đã được bố trí thêm từ 01 đến 02 đơn vị đầu mối cấp đội để đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu và 100% Công an cấp xã đã được bố trí Công an chính quy.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như chung tay xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đô thị văn minh và tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đặc biệt, tổ chức nhiều đợt về nguồn làm công tác an sinh xã hội, trao tặng hàng chục căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội và trao hàng ngàn suất quà tặng gia đình chính sách, có công với cách mạng và nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh, qua đó, đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

 

Bích Ân - Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website