Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2023

30/03/2023
Lượt xem: 2347
Sáng 30/3/2023, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua, gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Hội nghị là dịp để các tỉnh trong Cụm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; nhận diện rõ những hạn chế, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. 

Năm 2022 với nhiều khó khăn ở trong nước và tình hình thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, với quyết tâm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, Cụm thi đua đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đời sống của nhân dân được cải thiện…

Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức, phát động và thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp bách của địa phương. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành trong Cụm thi đua tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có nhiều chuyển biến rõ nét, với những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới… 

Toàn cảnh Hội nghị.


Bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, chất lượng khen thưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến còn chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh cho người lao động trực tiếp thời gian qua được các tỉnh quan tâm nhưng còn thấp. Hình thức khen thưởng đột xuất chưa nhiều… 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận thời gian qua, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua một cách linh hoạt, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình hay có tính khả thi cao và hiệu quả.

Về phương hướng công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, các địa phương cần phải tiếp tục tư duy và đổi mới tư duy hơn nữa về thi đua, gắn thi đua với khen thưởng đúng mức và kịp thời trên cơ sở điều kiện và nguyên tắc phải đảm bảo. “Trước mắt, cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Việc tổ chức cần thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào thi đua do Chính phủ phát động với các phong trào thi đua do Ngành, địa phương phát động, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng giai đoạn”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023.


Tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022-2025 của Chính phủ; bám sát quan điểm chỉ đạo và mục tiêu của đề án để thực hiện các nhiệm vụ bằng các giải pháp cụ thể, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp. Bên cạnh đó, cần chủ động phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, khen thưởng điển hình tiên tiến, nhân tố mới bằng nhiều hình thức phù hợp; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực hiện có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, các tập thể nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Cụm thi đua cần tích cực đổi mới về nội dung hoạt động, bảo đảm thiết thiết, hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác, liên kết, trao đổi kinh nghiệm và phát triển giữa các vùng, các tỉnh trong Cụm; kịp thời phổ biến, nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

Nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của từng địa phương cần phát huy vai trò chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc diễn biến tình hình, đánh giá sát thực về kết quả ngay từ cơ sở; kịp thời trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các làm hay, việc làm sáng tạo các mô hình mới trong tổ chức phong trào thi đua ở mỗi địa phương để toàn Cụm nghiên cứu và triển khai phù hợp.

Liên quan đến những kiến nghị của các địa phương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cấp có thẩm quyền để được chỉ đạo và hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Trường Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website