Xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

24/09/2022
Lượt xem: 773
Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” là chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết, như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt”. Do đó, trước hết công tác tham mưu phải quán triệt sâu sắc quan điểm này, phải làm sao huy động sự tham gia, vào cuộc quyết liệt của của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. 
 

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng.


Tại Đà Nẵng, bên cạnh việc tham mưu thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Công an TP Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” để chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 trên địa bàn thành phố. Đồng thời đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố hiểu rõ; từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ và thống nhất về ý chí, hành động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

 

Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.


Mặt khác, công tác tham mưu phải bám sát các Đề án, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, gắn với thực tiễn tình hình của thành phố để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022, Đảng ủy Công an Trung ương của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12, Chương trình của Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố, Công an TP Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan. Trước mắt là tổ chức làm tốt công tác khảo sát, rà soát, đánh giá toàn diện, đầy đủ về thực trạng mô hình tổ chức bộ máy, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, các vấn đề liên quan đến quy hoạch đất đai, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác của các lực lượng… để có các thông tin, dữ liệu “đầu vào” chính xác, làm tiền đề, cơ sở cho việc xây dựng Đề án chung của Công an thành phố và các đề án, dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành các đề án, dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng (dự kiến hoàn thành chậm nhất trong Quý IV/2022). 

 

Lực lượng 911 đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được người dân tin, yêu.


Công an thành phố cũng sẽ chú trọng việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm để kế thừa và phát huy có chọn lọc những kết quả đã đạt được trong 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân cũng như Công an thành phố Đà Nẵng (trước đây là Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng). “Hiện nay, Phòng Tham mưu Công an thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các công trình khoa học nghiên cứu lịch sử Công an thành phố qua các thời kỳ. Đây sẽ là dữ liệu, cơ sở thực tiễn rất quan trọng để làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, 

Bên cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng cũng sẽ huy động tổng thể, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực, trong đó ưu tiên và tập trung phát huy yếu tố con người gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nhất là quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, xây dựng “Thành phố thông minh”, coi đây là giải pháp trọng tâm, đột phá. Liên quan đến vấn đề này, gần đây nhất, Công an thành phố cũng đã đề xuất và được Thành ủy, UBND thành phố thống nhất chủ trương triển khai đầu tư Dự án Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự gắn với các tính năng thông minh trên địa bàn thành phố. Việc triển khai dự án này sẽ là một bước đi rất quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an thành phố theo các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.


Việc xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn, có tính chiến lược, lâu dài với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao, chưa từng có tiền lệ. Do đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương này, lực lượng tham mưu Công an TP Đà Nẵng sẽ tập trung làm tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc.  Đồng thời, sẽ tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, bảo đảm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng lộ trình đề ra; nhất là tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu “làm đến đâu, dứt điểm đến đó”, không để các công việc tồn đọng, kéo dài.

 

 

Doãn Hùng - Tất Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website