Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

05/12/2022
Lượt xem: 2860
Sáng 05/12/2022, tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc Hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cấp ủy Đảng, cán bộ Đảng viên trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc Hội đến 11.632 điểm cầu trên toàn quốc…

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Vụ trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các báo cáo viên Trung ương.
 

Đại biểu dự Hội nghị tại hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc Hội.


Tại điểm cầu Đảng ủy trực thuộc Trung ương, có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Đảng ủy Công an Trung ương, có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ…

Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày từ 05-07/12/2022. Tại phiên khai mạc, các đại biểu sẽ được nghe các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trực tiếp quán triệt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quán triệt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. 

 

Đồng chí Phan Đình Trạc quán triệt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai quán triệt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.


Trong chương trình làm việc của Hội nghị, ngày 06/12, các đại biểu sẽ được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt nội dung chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt nội dung chuyên đề: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghe Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị sẽ do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.
 

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đảng ủy Công an Trung ương.


Ngày 07/12/2022, trong buổi sáng, các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII dưới sự điều hành của Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy.
 

    Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.


Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị.

 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website