Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 5/2015

25/05/2015
Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, theo lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2015 của Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 5 năm 2015 (từ ngày 16/4/2015 đến ngày 15/5/2015) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

- Toàn quốc xảy ra 1.732 vụ, làm chết 708 người, làm bị thương 1.484 người. So với tháng 4 năm 2015, tăng 03 vụ (0,17%), tăng 26 người chết (3,81%), giảm 98 người bị thương (-6,19%).

2. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 09 người, làm bị thương 07 người, tài sản thiệt hại ước tính 28,2 tỷ đồng. So với tháng 4 năm 2015, giảm 65 vụ cháy (-21,45%), tăng 02 người chết, giảm 12 người bị thương.

- Xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 02 người và làm bị thương 14 người./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website