Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2023

27/12/2022
Chiều 27/12/2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác công an năm 2023 tại Công an tỉnh Quảng Trị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2022, Công an tỉnh Quảng Trị đã bám sát sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đã chủ động công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đề án về bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai quyết liệt, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; nhiều vụ án lớn được điều tra khám phá nhanh tạo dư luận tốt trong Nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Trị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Trị đạt được trong năm 2022, đồng thời yêu cầu trong năm 2023, Công an tỉnh Quảng Trị cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, trong đó chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao; tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và lực lượng cho Công an cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia…

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Anh Tuấn- Nguyễn Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website