Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

11/08/2022
Lượt xem: 1423
Sáng 11/8/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022 tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Về phía tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, xã Hưng Mỹ là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, an ninh, trật tự được đảm bảo trên các mặt. Là địa phương được chọn để tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Huỳnh Quốc Việt mong muốn Đảng bộ, quân, dân xã Hưng Mỹ phải tiếp tục không ngừng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhất là xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, phải duy trì và phát triển bền vững các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, luôn là xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh để nhân rộng đến các địa phương học tập, làm theo.

 


Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.  Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Cà Mau nói chung và chính quyền, nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng trong thời gian qua.

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác của địa phương như: Cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo; toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa mới; xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị... Đồng thời, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các khu dân phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, hình thành thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Từ đó, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội.


Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thật sự nổi bật, có sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia. Tuyên truyền, vận động 100% hộ dân cam kết tham gia xây dựng ấp, khóm đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự, trở thành “Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” của tỉnh Cà Mau với nhiều mô hình phát huy hiệu quả. Góp phần quan trọng đưa xã Hưng Mỹ trở thành xã “Đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới”.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị và mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, trọng tâm là: Kết luận số 44, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới...
 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen và quà của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.


Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải tranh thủ xây dựng các mô hình bảo vệ ANTQ,  nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thanh loại những mô hình hoạt động kém hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Cà Mau... Đồng thời, phải duy trì việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ định kỳ hàng năm và hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo,chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau, huyện Cái Nước và trực tiếp là của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự hưởng ứng, giúp đỡ, tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung và nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước...
 

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt trao Bằng khen và quà của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.


Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm nhân dân và cán bộ ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, tại Trụ sở Văn hóa ấp và tham quan mô hình "Camera an ninh" tại Công an xã Hưng Mỹ. Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng quà nhân dân, cán bộ và Quỹ khuyến học khuyến tài ấp Thị Tường A; trao tặng Công an xã Hưng Mỹ 01 bộ máy vi tính.
 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác tham quan mô hình "Camera an ninh" của Công an xã Hưng Mỹ.

 

 

Văn Đức - Trần Lĩnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website