Văn phòng Bộ Công an tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu, dự báo sát, “đúng” và “trúng” tình hình

15/01/2022
Ngày 15/01/2022, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Toàn cảnh Hội nghị.


Năm 2021, Văn phòng Bộ đã bám sát chương trình công tác, triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch công tác, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xử lý các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. 

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ. 
 
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đại tá Lê Minh Quang, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ.

 

Nổi bật, Văn phòng Bộ đã chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thể chế các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác công an. Qua đó, đảm bảo tính xuyên suốt, thống nhất và kịp thời trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thông tin của lãnh đạo Bộ, thể hiện tính chính quy của lực lượng vũ trang chiến đấu. 

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tham mưu xây dựng lực lượng hậu cầu - kỹ thuật thuộc Văn phòng Bộ.


Văn phòng Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chất lượng các tài liệu tham mưu lãnh đạo Bộ dự các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tổ chức nhiều Hội nghị quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ. Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là xây dựng kế hoạch phân công các đơn vị và Công an các địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026...

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ đã tăng cường thực hiện chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý, hướng dẫn hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin tại Công an các đơn vị, địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu tiếp tục được tăng cường và ngày càng nâng cao về chất lượng...

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cấp cơ sở năm 2021 tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
 
Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Với những thành tích, kết quả đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Văn phòng Bộ vinh dự được tặng danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ". 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Văn phòng Bộ đã đạt được trong năm 2021. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.


Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Văn phòng Bộ cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tinh thần Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị và cá nhân đồng thời ấn định mốc thời gian hoàn thành. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, dự báo sát, “đúng” và “trúng” tình hình, đảm bảo tính kịp thời, tầm vĩ mô và chiến lược; phát huy tốt chức năng tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, đối sách, biện pháp phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Làm tốt chức năng tham mưu hướng dẫn, điều phối, thống nhất quản lý, chỉ đạo, tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tham mưu trong Công an nhân dân. Tổ chức triển khai nghiêm túc và có hiệu quả chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; phát huy vai trò của Trung tâm thông tin chỉ huy, giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xử lý và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ, việc phức tạp xảy ra. Theo dõi, quản lý lực lượng Công an xã, tiếp tục tham mưu triển khai xây dựng Công an cấp huyện, cấp xã vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh, Văn phòng Bộ cần tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó trọng tâm là việc tự soi, tự sửa, tự kiểm tra, tự khắc phục, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy định...

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.


Tại Hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

 

Kim Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website