Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an cấp xã trong tình hình mới

05/10/2022
Lượt xem: 1265
Ngày 05/10/2022, tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an cấp xã trong tình hình hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thừa uỷ quyền của Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo, Đại tá, TS Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, thành viên Tiểu ban lý luận chung, lãnh đạo các học viện, trường Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn trong Công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Thảo luận tại Hội thảo, các ý kiến đều thống nhất khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong chủ trương phân công, phân cấp, triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) cho lực lượng Công an cấp xã. Qua đó, giúp lực lượng Công an cấp xã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Công an cấp huyện, với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra, không để kéo dài gây mất an ninh, trật tự (ANTT) và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ ANTT. 

Tuy nhiên, các ý kiến cũng thừa nhận, ở từng mặt công tác của Công an cấp xã còn những tồn tại như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng còn chậm so với yêu cầu bố trí lực lượng và nhiệm vụ công tác Công an xã; bồi dưỡng kiến thức về NVCB còn chưa chuyên sâu, chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa bàn cụ thể. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Công an xã để phục vụ thực hiện công tác NVCB còn khó khăn; công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác còn thiếu; một số chế độ, chính sách đối với Công an cấp xã trực tiếp thực hiện công tác NVCB còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác NVCB tại cấp xã chưa được triển khai thực hiện hoặc mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Các đại biểu phát biểu tham luận.

 

Từ cơ sở đánh giá trên, các đại biểu đề xuất cần tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng lý luận về công tác NVCB của lực lượng Công an cấp xã; tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác NVCB cho lực lượng Công an cấp xã đảm bảo phù hợp với thực tế, đồng bộ, thống nhất, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác NVCB gắn với trách nhiệm của cấp uỷ lãnh đạo các cấp và từng cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung, Công an cấp xã nói riêng; tiếp tục rà soát, bố trí lực lượng Công an xã đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác NVCB theo phân công, phân cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công tác NVCB của Công an cấp xã. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện công tác, chiến đấu, nhất là trụ sở làm việc, nhà ở, doanh trại của cán bộ Công an cấp xã và các trang thiết bị, phương tiện phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; tăng cường số hoá, lưu trữ điện tử với Công an cấp xã.

Đại tá, TS Trần Văn Tuấn phát biểu tại Hội thảo.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá, TS Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, để phát huy kết quả Hội thảo, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo và các ý kiến trình bày trong báo cáo tham luận gửi về Hội thảo để triển khai công tác NVCB của lực lượng Công an cấp xã theo chức năng của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Giao Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết Hội thảo, xây dựng báo cáo trình đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác NVCB của lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

 

Thanh Huyền
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website