Công an tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

29/09/2022
Quý III/2022, Công an tỉnh Thái Bình triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, nâng xếp hạng điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.


Công an tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục hành chính với cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp với phương châm: “Lấy sự hài lòng của người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của công tác cải cách hành chính”. Chú trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Thái Bình năm 2022; xây dựng thí điểm mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đổi mới, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an tỉnh năm 2022, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị, Công an huyện, thành phố...

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, công tác cải cách hành chính Quý III/2022 của Công an tỉnh Thái Bình đạt được những kết quả tích cực: Hiệu quả, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Công an tỉnh Thái Bình được nâng cao; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tính từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 14/9/2022, Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận 205.447 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến 78.174 hồ sơ (đạt trên 38%, vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao). 100% hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết đúng yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng môi trường làm việc chính quy, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Công an. Công an tỉnh Thái Bình đã triển khai Kế hoạch số 2871/KH-CAT, ngày 18/8/2022 về xây dựng thí điểm mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình; chủ động rà soát, chọn triển khai xây dựng 40 mô hình thí điểm về cải cách hành chính tại Công an xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời 162 thủ tục hành chính trên 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của các đơn vị, Công an huyện, thành phố và 260 Công an xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và giải quyết các thủ tục hành chính. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 51 thủ tục hành chính trên 05 lĩnh vực với tổng thời gian cắt giảm là 117/317 ngày (giảm 37% so với quy định), góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, ngày 15/6/2022, Công an tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-CAT về công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa trong lực lượng Công an Thái Bình, Quyết định số 1956/QĐ-CAT quy định việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nội bộ theo cơ chế một cửa trong Công an tỉnh Thái Bình. Đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng mô hình bộ phận một cửa nội bộ, chính thức triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ Công an tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, góp phần phục vụ hiệu quả công tác và chiến đấu. 

Công an tỉnh Thái Bình đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022, đề ra 03 nội dung thi đua, 9 nhiệm vụ, giải pháp. Quá trình triển khai phong trào thi đua đã kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo; bồi dưỡng, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả... qua đó, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh năm 2022, góp phần thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Bên cạnh đó, đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa sai phạm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ nói chung và cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng. Công an tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 12 đơn vị, Công an huyện, thành phố, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đã tổ chức 17 lớp đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ đối với 1.940 lượt cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh, điều kiện khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, vì nhân dân phục vụ.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và Quí III/2022, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác Công an nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 

 

Đại Chính – Bình Vân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website