Tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2020

21/01/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/01/2020) như sau:

Toàn quốc có 1.871.730 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 993.414 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 12/2019, tăng 131.585 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+7,56%); tăng 25.743 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+2,66%)./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website