Tình hình xuất nhập cảnh tháng 7/2020

24/07/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 7/2020 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 14/7/2020) như sau:
Toàn quốc có 32.113 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 35.521 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 6/2020, tăng 7.314 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+29,49%); giảm 628 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-1,74%)./.
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website