Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại tỉnh Đắk Nông

06/12/2019

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Công an tỉnh Đắk Nông

1

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra

Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa

02613.551.567

24/24h

Công an thị xã, huyện

2

Công an thị xã Gia Nghĩa

Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa

02613.543.223

24/24h

3

Công an huyện Đắk Mil

Tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

02613.740.411

4

Công an huyện Đắk Song

Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

02613.710.005

5

Công an huyện Đắk R’lấp

Tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp

02613.648.116

6

Công an huyện Đắk Glong

Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

02613.540.592

7

Công an huyện Tuy Đức

Thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức

02613.646.113

8

Công an huyện Krông Nô

Tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

02613.583.999

9

Công an huyện Cư Jut

Bon U2, thị trấn Eatling, huyện Cư Jut

02613.882.233

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận,
giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm và kiến nghị khởi tố
trên toàn quốc
Liên kết