• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/11/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/01/2019

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc