• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/02/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/04/2021

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc