• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Luật Cư trú

Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/02/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến 19/04/2020

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc