Giới thiệu văn bản mới

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bộ Công an đăng tải nội dung Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Dự thảo Luật đã được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.
Ngày 08/9/2020, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; dự thảo Thông tư gồm 04 chương 11 điều.
Ngày 08/9/2020, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết mẫu hiện vật danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng trong Công an nhân dân (CAND).
Ngày 03/9/2020, Bộ Công an đăng tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 Luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.