• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xem nội dung ở file đính kèm.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/10/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/12/2019

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc