Công bố 07 luật liên quan đến CAND được Quốc hội khóa XIV thông qua

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, gồm: Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật nêu trên (được đính kèm dưới đây) để Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác công an./.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc