Bảo hiểm y tế đối với thân nhân của cán bộ chiến sĩ và một số đối tượng trong CAND

Mới đây, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 12 điều.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về đối tượng tham gia BHYT; mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh trường văn hóa, sinh viên hệ dân sự, sinh viên người nước ngoài đang học tập tại trường CAND, thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác, phục vụ trong CAND, thân nhân của học viên CAND hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước (sau đây viết gọn là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ) và thân nhân của công nhân công an.

* Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 4, gồm:

1. Đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế

a. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; 

b. Công nhân công an;

c. Công dân tạm tuyển. 

(Đối tượng quy định tại điểm a, b và c khoản này gọi chung là người lao động).

2. Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

a. Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên được xác định là khuyết tật theo quy định của pháp luật mà chưa được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

b. Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

3. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm:

a. Học sinh trường văn hóa thuộc Bộ Công an;

b. Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường CAND.

4. Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế là thân nhân của công nhân công an gồm những đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

* Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 5 với những nội dung đáng chú ý sau:

- Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc bằng 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3. Đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì số tiền đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương và được trích từ ngân sách nhà nước. Đối với người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì số tiền đóng bảo hiểm y tế được hạch toán vào các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an ninh, bệnh viện và các tổ chức khác thuộc Bộ Công an được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tại điểm đ Khoản 1 Điều 5 quy định, trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

 

Văn bản liên quan:
Phú Lộc