Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ

11/04/2017
Sáng 11/4/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT); thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an, Thanh tra các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp; chất lượng các mặt công tác của hai Ngành được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Trong đó, công tác phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giữa hai Ngành được thực hiện bài bản, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hai Ngành đã tích cực đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, điển hình như các dự án Luật: Luật Công an nhân dân; Luật Công an xã; Luật căn cước công dân; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Biểu tình; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ; Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi... Hai bên đã thường xuyên phối hợp, có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng. Hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra đã được kịp thời chuyển sang Cơ quan điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xem xét khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại các trụ sở tiếp công dân ở Trung ương được duy trì thường xuyên và có hiệu quả, góp phần hạn chế các vụ việc nhiều người khiếu nại, tố cáo gây phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai Ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, nghiệp vụ thanh tra, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ngày càng được đẩy mạnh…

 

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế và phân tích làm rõ nguyên nhân; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu nhấn mạnh, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Ngành, cấp ủy, lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị Công an, Thanh tra cần phải làm chuyển biến nhận thức
về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa hai Ngành, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 09 nội dung trong Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ; chủ động rà soát, nghiên cứu bổ sung, cụ thể hóa những nội dung trong Quy chế phối hợp theo hướng bám sát quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng Ngành và yêu cầu từ tình hình thực tiễn đặt ra.

Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, nhất là các thông tin mới mà các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ nắm được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra chuyển sang Cơ quan điều tra.

 

 Bộ trưởng Tô Lâm; Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.


Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, cơ quan chức năng của Bộ Công an cần tiếp tục phối hợp rà soát, kiện toàn cơ quan Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương cho phù hợp với tình hình tổ chức bộ máy, biên chế của lực lượng Công an nhân dân, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách và kiêm nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là ở các đơn vị cơ sở../.

Tùng Minh
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn