Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

05/08/2020
Ngày 05/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai...

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động, kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội theo đúng phương châm “an ninh chủ động”, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Công tác phòng, chống tội phạm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, mang lại kết quả tích cực (phạm pháp hình sự trung bình hàng năm giảm 3,66%; điều tra khám phá án đạt 78,77%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,19%; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,38%). Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc ANTT và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội.


Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã từng bước lãnh đạo chấn chỉnh công tác cán bộ, khắc phục sai phạm; xử lý cán bộ vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng. Chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đặc biệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã chú trọng xây dựng lực lượng Công an cơ sở, Công an xã chính quy để chủ động nắm, giải quyết tình hình ANTT nổi lên ngày từ đầu và tại cơ sở; đến nay đã bố trí Công an chính quy tại 122/122 xã, đạt 100%.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai là rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương; của Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về bảo đảm ANTT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhanh, bền vững. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác công an; chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, mục tiêu cao nhất là kéo giảm các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh, người dân được sống trong môi trường bình yên... Yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; tập trung đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, không để bất an trong nhân dân. 

Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của tình hình. Phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, với phương châm “Công an tỉnh Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân để công tác và chiến đấu”...

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với truyền thống vẻ vang, với ý chí và quyết tâm chính trị, với sự nỗ lực, cố gắng, với khí thế mới, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bộ trưởng Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai tại Đại hội.

 

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Nguyễn Phú Cường; đồng chí Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tinh Đồng Nai nhiệm kỳ mới.
 

 

Quang Khải
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn