• 37/2022/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • 23/2022/TT-BCA

  Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

 • 13/2022/TT-BCA

  Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

 • 15/2022/TT-BCA

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự

 • 03/VBHN-BCA

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

 • 02/VBHN-BCA

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân