• 14/VBHN-BCA

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

 • 13/VBHN-BCA

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

 • 12/VBHN-BCA

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

 • 11/VBHN-BCA

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 • số 343/KH-BCA-V03

  Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

 • 45/2022/NĐ-CP

  Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường