Đại biểu Lâm Đồng: việc tách luật, xây dựng luật mới là việc làm mang tính khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước

09/03/2022
Chiều 09/3/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về 02 Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí là đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; đại diện các sở, ban ngành. Về phía Công an tỉnh, tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng thông tin về những nội dung chính của 2 Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Luật TTATGT đường bộ và kết quả thảo luận, góp ý của các đại biểu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Bên cạnh đó, nêu ra những cơ sở lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ. 

Đồng chí Nguyễn Tạo cũng nhấn mạnh, trước tình hình phát triển mọi mặt và hội nhập quốc tế hiện nay, việc hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội mới là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Công tác xây dựng hoàn thiện các luật phải thực hiện khoa học, kỹ càng, kịp thời để tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tạo thông tin về kết quả thảo luận, góp ý tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV.

 

Cùng với đó, các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị cơ bản đều thống nhất với sự cần thiết phải xây dựng 02 Dự án Luật nêu trên; việc tách luật, xây dựng luật mới là việc làm mang tính khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Các ý kiến đều tập trung phân tích về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cần phải được luật hóa để điều chỉnh. Các đại biểu cũng đánh giá cao việc Bộ Công an – đơn vị chủ trì soạn thảo đã có sự tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của các đại biểu Quốc hội từ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự để báo cáo Bộ Công an theo quy định; đồng thời đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban ngành tiếp tục phối hợp với ngành Công an để thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về quan điểm đối với việc xây dựng, ban hành 02 Dự án Luật nêu trên.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về 02 Dự án Luật trong thời gian tới, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn của 02 dự án Luật nêu trên phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền về 02 Dự án Luật. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt việc thực hiện công tác này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyên truyền chính xác, kịp thời, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; lợi dụng việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật để chống phá Đảng, Nhà nước và ngành Công an…

Phương Trúc
Tìm kiếm