Đại tướng Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Cục An ninh kinh tế

15/09/2022
Ngày 15/9/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Cục An ninh kinh tế (ANKT).
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục ANKT. 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ANKT đã báo cáo tình hình của Đảng bộ Cục ANKT, nêu rõ: Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục ANKT đã thực hiện tốt Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực và Kế hoạch của Bộ về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế trong Công an nhân dân. Chú trọng phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương giao…
 

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ANKT báo cáo tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích, chuyển biến tích cực của Đảng bộ Cục ANKT trong thời gian qua; khẳng định Đảng ủy Cục ANKT đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những thách thức từ diễn biến tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến ổn định kinh tế, xã hội trong nước, đặt ra đòi hỏi nhiệm vụ cho lực lượng ANKT là rất nặng nề. Do đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Cục ANKT nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết liệt tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy CATW, Bộ Công an về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện mới. Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, từ đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế.
 

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi làm việc.


Chú trọng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh kinh tế theo Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế". Phân cấp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng ANKT địa phương làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất trong phối hợp bảo đảm ANKT.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Cục ANKT tập trung chú trọng hơn nữa công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh quốc gia, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm thực hiện bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ được tăng cường cơ sở, để cán bộ, chiến sĩ, đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 

 

Quang Minh
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn