Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp mặt Đoàn đại biểu các chức sắc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo

13/06/2024

Chiều 13/6/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã gặp mặt Đoàn đại biểu các chức sắc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đến thăm Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam

12/06/2024

Chiều 12/6/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Ngài Marco Farani, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang làm việc với Cục Tổ chức cán bộ

12/06/2024

Chiều 12/6/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Cục Tổ chức cán bộ để rà soát tiến độ thực hiện các công việc trọng tâm của đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người

07/06/2024

Chiều ngày 07/6/2024, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Cơ quan soạn thảo trình bày tờ trình về dự án luật.

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an

06/06/2024

Chiều 06/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

06/06/2024

Chiều 06/6/2024, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

06/06/2024

Trên cơ sở Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 06/6/2024, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tìm kiếm