Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

11/10/2020
Sáng 11/10/2020, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng; nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn; xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" của Đảng, "lá chắn thép" vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 
 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

*Tiếp đó, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

 
 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

 

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”.

*Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020, tại Hội trường Bộ Công an – số 44 Yết Kiêu, Hà Nội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015- 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.

 

Ngay sau Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website