Giữ vững vai trò nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình

28/07/2020
Sáng 28/7/2020, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ công tác Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội.


Nổi bật, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động tham mưu và trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống phát sinh về ANTT, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đều vượt các chỉ tiêu đề ra và cao hơn nhiệm kỳ trước; công tác quản lý nhà nước về ANTT được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, kế hoạch, chuyên đề phù hợp với tình hình, phát huy hiệu quả tốt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được nhân rộng với nhiều mô hình hay, thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần giữ vững ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội.

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp đối với công tác công an. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được triển khai, thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. 

Toàn cảnh Đại hội.

 

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Trong công tác cán bộ và công tác tổ chức cán bộ phải thường xuyên coi trọng và xác định đây là “then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Công an tỉnh theo hướng vững mạnh, xây dựng Công an các huyện, thành phố, thị xã theo hướng toàn diện, xây dựng Công an các xã, phường, thị trấn theo hướng bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước mắt, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra từ nay đến cuối năm 2020.

 

Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website