Thượng tướng Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website