ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG, PGS.TS BÙI VĂN NAM

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII
 

Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2009 đến năm 2011 và từ năm 2013 đến năm 2021
 

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình (2011 – 2013).
 

Đồng chí Bùi Văn Nam, sinh năm 1955; quê quán: xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; năm vào CAND: 1972; năm vào Đảng: 1979.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng (1989), Trưởng phòng (1990); Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1991); Phó Cục trưởng Cục Tham mưu (1995), Cục trưởng Cục Tham mưu (1997), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V (2001); Quyền Tổng cục trưởng (2007), Tổng cục trưởng Tổng cục V (2008); Thứ trưởng Bộ Công an (2009 - 2011); Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (2011); Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2013. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.
 

Những phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website