Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 • Các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại Đại hội
 • Các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại Đại hội
 • Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.
 • Đoàn đại biểu dự Đại hội đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
 • Đoàn đại biểu dự Đại hội đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
 • Đoàn đại biểu dự Đại hội đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
 • Đoàn đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Đoàn đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận phiên trù bị.
 • Thượng tướng Nguyễn Văn Thành hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Đoàn đại biểu dự Đại hội tại phiên trù bị.
 • Thượng tướng Lê Quý Vương phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng tại phiên trù bị.
 • Trung tướng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo chính trị tại phiên trù bị.
 • Thượng tướng Bùi Văn Nam thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội tại phiên trù bị.
 • Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký ra mắt tại phiên trù bị.
 • Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Đại biểu, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
 • Trung tướng Trần Quốc Tỏ điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại phiên trù bị.
 • Toàn cảnh phiên trù bị.
 • Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội
 • Các đại biểu dự Đại hội.
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 • Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
 • Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 • Thượng tướng Nguyễn Văn Thành báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
 • Toàn cảnh Đại hội.
 • Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.
 • Đoàn Chủ tịch ra mắt Đại hội.
 • Thượng tướng Bùi Văn Nam tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo kết quả phiên họp trù bị.
 • Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
 • Các đại biểu dự Khai mạc Đại hội
Hình ảnh
Liên kết website