Thứ trưởng Lê Tấn Tới tiếp Đại sứ Iran
Video
Liên kết website