Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch tại Cục Truyền thông Công an nhân dân
Video
Liên kết website