Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 4/2020

24/04/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 4/2020 (từ ngày 15/3/2020 đến ngày 14/4/2020) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.954 vụ; khám phá 3.267 vụ; bắt giữ, xử lý 7.224 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,62%; triệt phá 143 băng, nhóm. So với tháng 3/2020, tăng 308 vụ (+8,45%), tăng 236 số vụ khám phá (+7,79%), tăng 200 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+2,85%). Tỷ lệ khám phá giảm; giảm 09 số băng, nhóm bị triệt phá.

 Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2020.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2020.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
Toàn quốc xảy ra 406 vụ, so với tháng 3/2020 tăng 27 vụ (+7,12%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:
Toàn quốc xảy ra 124 vụ, so với tháng 3/2020 giảm 21 vụ (-14,48%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
Toàn quốc xảy ra 1.886 vụ, so với tháng 3/2020 giảm 66 vụ (-3,38%).
 
5. Công tác truy nã:
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 379 đối tượng truy nã, 87 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 3/2020, giảm 54 đối tượng truy nã (-12,47%), giảm 11 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-11,22%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website